Faktúry 2016 | Stránka 1
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
207/2016 29. 11. 2016 RM Gastro-JAZ RM Clean-mycíprípr.ŠJ 173.32 €
204/2016 30. 11. 2016 Západosl.vodár.spol. voda za 11/16 217.76 €
196/2016 30. 11. 2016 ELVYT obd. prehl. výťahu ŠJ 56.8 €
210/2016 08. 12. 2016 Slovak Telekom mobilné telefóny 11/16 124.73 €
209/2016 16. 12. 2016 SOFT-GL Košice aktualizácia progr. ŠJ4 39.24 €
208/2016 15. 12. 2016 REJK-NET Sereď internet monáž MŠ 2950.00 €
203/2016 05. 12. 2016 ZSE elektrina 11/16 1557.34 €
200/2016 08. 12. 2016 MEGGY SOZN-uč.pom. 180.00 €
199/2016 02. 12. 2016 Slovak telekom tel-internet 11/16 32.90 €
30040216 12. 12. 2016 Deák Nákup mraz.zelenina 141.43 €
161004043 12. 12. 2016 Súkeník Nákup mäsa 114.68 €
2016006634 09. 12. 2016 Šesták Nákup potravín 87.84 €
3107816 09. 12. 2016 Jednota Nákup potravín 140.89 €
670639440 08. 12. 2016 Mabonex Nákup potravín 314.05 €
161003998 08. 12. 2016 Súkeník Nákup mäsa 88.66 €
120161434 08. 12. 2016 Zdr.ovocie Nákup ovocie,zelenina 65.14 €
161003982 07. 12. 2016 Súkeník Nákup mäsa 127.47 €
2201606185 07. 12. 2016 Grandfood Nákup potravín 164.41 €
30039016 05. 12. 2016 Deák Nákup potravín 385.73 €
120161414 05. 12. 2016 Zdr.ovocie Nákup ovocie,zelenina 231.41 €
2016006520 02. 12. 2016 Šesták Nákup potravín 275.94 €
161003950 02. 12. 2016 Súkeník Nákup mäsa 121.68 €
670638413 01. 12. 2016 Mabonex Nákup potravín 109.77 €
1111610646 02. 12. 2016 AGFOODS Nákup čaje,prích.do nápojov 24.05 €
8016120023 01. 12. 2016 HO&PE Nákup mraz.hydina 211.39 €
161003935 01. 12. 2016 Súkeník Nákup mäsa 85.8 €
3007816 30. 11. 2016 Jednota Nákup potravín 125.45 €
2201606043 30. 11. 2016 Grandfood Nákup potravín 261.47 €
161003882 30. 11. 2016 Súkeník Nákup mäsa 121.97 €
160729 30. 11. 2016 Vančo Nákup chlieb.pečivo 173.41 €
670638089 29. 11. 2016 Mabonex Nákup potravín 151.4 €
2016006470 29. 11. 2016 Šesták Nákup potravín 41.3 €
161003866 29. 11. 2016 Súkeník Nákup mäsa 26.4 €
160103527 28. 11. 2016 J&B Unique Nákup perníky 298.08 €
120161392 28. 11. 2016 Zdr.ovocie Nákup ovocie,zelenina 164.49 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16