2018/2019

Imatrikulácie
Čaro Jesene

2017/2018

Deň športu
Šopornianska dyňa
Imatrikulácie
Chemická show 20.10.2017
Halloween
Trh netradičných hier
Rozlúčková deviatakov

2016/2017

Dopravné ihrisko 8.9.2016
Deň srdca 29.9.2016
Októbrová dyňa 7.10.2016
Imatrikulácie prvákov 21.10.2016
Mikuláš
DOD a vianočné trhy
Vianočný turnaj 20.12.2016
LVVK Skalka 15.1.- 20.1.2017
Cesta Slovanskou históriou 2.2.2017
Karneval 3.2.2017
Plavecký výcvik 28.2.- 3.3.2017
Čaro slova 7.3.- 8.3.2017
Škola v prírode - Stará Myjava
Múzeum Holokaustu 16.03.2017
Zápis detí do 1.ročníka
Stavanie mája 28.04.2017
Deň Zeme-tvoríme z odpadového materiálu
Obvodné kolo-malý futbal
Elektrárňa Piešťany 16.5.2017

2015/2016

Šarkaniáda
Šopornianska dyňa
Športové dopoludnie
Imatrikulácia
Divadlo Bum-bác
Lampionový sprievod
Halloween
Zber papiera
Týždeň boja proti drogám
Trh netradičných hier
Zneužívanie moci
Záložka do knihy spája školy
Vianočná besiedka
Deň otvorených dverí a vianočné trhy
Popoluška
Vianočný turnaj vo flórbale
Lyžiarsky výcvik
Valentínske srdce
Karneval
Návšteva knižnice
Deň učiteľov
Čaro slova
Slávik Slovenska
Svetový deň vody
Deň Zeme
Výstava žiackych prác
Zápis do 1. roč. ZŠ
Futbalový turnaj
Plavecký výcvik
Stavanie mája
Ekohry

2014/2015

Lvvk
18.01.2015 LVVK
30.01.2015 Karneval
Tanečné vystúpenie
Čaro slova
Nové sociálne zariadenia
Plazy okolo nás
Z rozprávky do rozprávky
Súťaž v strelbe zo vzduchovky
Zatmenie slnka
Futbal
Plavecký výcvik
Zaslúžilá pani učiteľka
Dni zeme
Siedmaci v STV -čke
Stavanie mája
Vystúpenie šermiarov
Ďeň športových aktivít
MDD
Výlet 2.ročník
Výlet 4.ročník
Vyhodnotenie najlepších žiakov
Olympiáda
Rozlúčka 4. A
Vyhodnotenie najlepších žiakov

2013/2014

26.01. Zápis
LVVK
Multimediálne vystúpenie
Karneval
Návšteva v útulku
Výstava
Veselo s pesničkami
Rozprávky
CESTA Slovenskou históriou
Plavecký výcvik
Putovanie rozprávkami
06.03. Dejepisná exkurzia
Prezentačná beseda
11.04. Futbal
24.04. Literárny kvíz
25.05. Futbal
13.05. Exkurzia v Bratislave
30.04. Stavanie mája
14.05. Osvienčim
19.5.-23.5. Škola v prírode Terchová
Výlet Bratislava
Výlet Banská Bystrica
Zlatý kolovrátok
MDD
MDD 1. stupeň
Športová olypiáda
Výlet Banská Štiavnica
Ukončenie roka
Vadalizmus
Otvorenie školského roka 2014/2015
Výstava ovocia a zeleniny
Šarkaniáda
Požiar
Imatrikulácie
Deň športu
Šopornianska dyňa
25.10. Čarodejnícky deň
24.10. Medzinárodný deň knižníc
3.11. - 7.11. Farebný týždeň zdravia
18.11. Interaktívne vyučovanie
26.11. Burza kníh
25.11. Trh netradičných hier
Jeseň sa nám sfarbuje do zlata
5.12. - Mikuláš
19.12. - O neposlušnom anjelovi
18.12. - Vianočný florbalový turnaj
8.12. - Sprievodná akcia DOD VŠE kvíz