Nové sociálne zariadenia

Dňa 9 marca 2015 boli odovzdané do užívania zrekonštruované sociálne zariadenia, ktoré boli na našej škole dlhé roky v havarijnom stave.
Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným stranám.