Vyhodnotenie najlepších žiakov

29. juna sme v telocvični vyhodnotili a odmenili najlepších žiakov za učebné výsledky športové úspechy , za reprezentáciu školy . Tablety a ďakovné listy dostali žiaci i od pána starostu obce Šoporňa Mgr. A. Macha.