Karneval

Ani sme sa nenazdali a I. polrok šk. roka 2013/2014 máme za sebou. V triedach sa 31.1.2014 odovzdávali žiakom výpisy polročnej klasifikácie a hodnotenia správania. Prvostupniari sa už tradične s polrokom rozlúčili karnevalovou veselicou v telocvični. Predstavili sa masky v jednotlivých triedach a sprievod masiek navštívil aj našich kamarátov v materskej škole.