CESTA Slovenskou históriou

20. marca sme žiakom školy sprostredkovali náučno – divadelno- šermiarsky program CESTA Slovenskou históriou, ktorý žiakom predstavil obdobie Veľkú Moravu, turecké vpády , stavovské povstania a Jánošíka.