Výlet Bratislava

10 júna sa naši šikovní prváci spolu s triednymi učiteľkami rozpŕchli spoznávať Bratislavu. Najzaujímavejšia pre všetkých bola ZOO.