Výlet Banská Bystrica

4.6. v stredu žiaci 2. – 4. ročníka absolvovali koncoročný výlet v Banskej Bystrici. Žiaci mali navštíviť baňu , ale z dôvodu výpadku elektrickej energie a priesaku vody, p. učiteľky vymysleli náhradný program. Žiaci navštívili Banské múzeum v Starom zámku, prešli sa po Banskej Bystrici.