Zlatý kolovrátok

29. mája sa roztočil Zlatý kolovrátok . Detské hlásky zanôtili známe ľudové i detské piesne . Najlepší boli odmenení diplomom a sladkosťou.