Ukončenie roka

Posledné dni šk. roka sme 26.6. vyhodnotili najlepších žiakov školy, pripravili posedenie pre učiteľov a 27.6.sme slávnostne ukončili príhovorom, rozlúčkou s deviatakmi šk. rok2013/2014. Hurá prázdniny