Otvorenie školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2. septembra sa pre nepriaznivé počasie konalo na veľkej chodbe v škole. Po úvodnom slove riaditeľky školy a pána starostu sa žiaci rozpŕchli do tried .