24.10. Medzinárodný deň knižníc

24. októbra p. učiteľka Búranová ako vedúca žiackej a učiteľskej knižnice a vedúca predmetovej komisie SJL zorganizovala pre žiakov 4. -5. ročníkov netradičnú hodinu zameranú na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiakom bola odprezentovaná prezentácia na tému Čítanie, žiaci absolvovali čitateľský kvíz a sprístupnila sa im školská knižnica. V knižnice si mohli prezrieť knižný inventár a knihy ktoré ich zaujali, požičať.