25.11. Trh netradičných hier

25.11.2014 Trh netradičných hier je podujatie organizované učiteľkami I. stupňa a p.u. Hoštákovou a p.u. Hambálkovou pre žiakov I. stupňa a je zamerané na zviditeľnenie netradičných spoločenských hier . Poukazuje na možnosti trávenia voľného času bez hrania sa a bezcieľneho surfovania na počítači. Vedie deti k spolupráci, k tolerantnosti a priateľskosti, vzájomnej pomoci a porozumeniu. Deti si cvičia postreh, pozornosť , jemnú motoriku, obratnosť. Žiaci za splnené aktivity v hrách získavajú papierové eurá, ktoré si šetria a po ukončení hier si našetrené peniažky zamieňajú v obchode za drobné sladkosti, školské pomôcky , hračky.