5.12. - Mikuláš

Dňa 5.12. pre pracovnú vyťaženosť osobne svätý Mikuláš neprišiel na návštevu našej školy ,ale poslal zástupcov dvoch anjelov a čertov, ktorí žiakom nadelili sladký perník a ovocie.