Objednávky 2016 | Stránka 1
Ev.č.Dátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
76 13. 12. 2016 SOFT-GL aktualizácia programu ŠJ4 39.24 €
75 05. 12. 2016 REJK-NET Šoporňa MŠ- zavedenie internetu 2950 €
74 30. 11. 2016 MEGGY čistiace prostriedky 0 €
73 30. 11. 2016 MEGGY tonery 0 €
72 29. 11. 2016 RM Gastro-JAZ čistiace do myčky-jar ŠJ 0 €
71 07. 11. 2016 REVTECH-R.Mesiarik oprava a revízia šport.nár. 227.80 €
70 20. 11. 2016 E.N.E.S predškoláci-prac.pomôcky 177.16 €
69 22. 11. 2016 MEGGY školské pomôcky pre SOZN 180.00 €
68 10. 11. 2016 Libuše Čermáková UP pre MŠ 221.00 €
67 10. 11. 2016 Elarin UP pre MŠ 258.00 €
66 10. 10. 2016 Mladý záchranár mladý záchranár časopis 9.90 €
65 03. 10. 2016 ARES histor.revue 33.60 €
64 05. 10. 2016 RM Gastro RM Clean na umýv.riadu 0.00 €
63 30. 09. 2016 Trnkócy Mgr. vyprac.odvolania na súd 0.00 €
62 02. 10. 2016 RAABE pedag.diár 15.20. €
61 30. 09. 2016 JAZ SERVIS oprava vyhr.pultu a rúry v ŠJ 0.00 €
60 30. 09. 2016 Archívna reg.spoloč. práce s vyraď.registr.záznamov 936.00 €
59 11. 10. 2016 RVC Trnava školenie ekon.odd. 30.00 €
58 11. 10. 2016 MEGGY čistiace,tonery,kanc.potr. 0.00 €
57 12. 09. 2016 VAŠA Slovensko gastrolístky za 8/16 1028.41 €
56 31.08.2016 ProDES s.r.o. tabl.soľ do myčky 23.90 €
55 26. 08. 2016 JAZ SERVIS oprava el.sporáka ŠJ 0.00 €
54 26. 08. 2016 ALLIANZ úraz.poistenie žiakov ZŠ 858.8 €
53 20. 08. 2016 MEGGY spotr.mat pre pedag. 178.01 €
52 20. 07. 2016 CART PRINT triedne knihy pre ZŠ 86.10 €
51 20. 07. 2016 Poradca podnikateľa Fin.spravodaj 26.40 €
50 14. 07. 2016 Slov.pošta peňažné poukazy 0.00 €
49 07. 14. 2016 Vamont servis kuch. váh
326 12. 07. 2016 MEGGY s. r. o. čistiace a kancel. papier 0 €
325 30. 06. 2016 E.N.E.S. predškoláci UP MŠ 0 €
324 06. 06. 2016 PRIMAX cement 49 €
323 21. 06. 2016 Kníhkupectvo VIERA PROJECT 2,3,4 pre 2.stupeň-Aj 1419 €
322 08. 06. 2016 Dobrá škola nezisková organizácia časopis Dobrá škola 64 €
321 31. 05. 2016 Slovenská pošta, a. s. časopis vychovávateľstvo a predškolská výchova na r. 2016 9 €
320 06. 06. 2016 RM Gastro - JAZ s. r. o. oprava myčky v MŠ 0 €
1 2 3