Zmluvy 2016 | Stránka 1
Zmluvná strana.Názov zmluvyDátum účinnostiSumaPoznámka
Komensky s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o posk.služieb č. VK/09/09/300 29.01.2016 Stiahnuť PDF
Milan Psota dohoda o vykonaní hygienických služieb 8.12.2016 Stiahnuť PDF
Základné školy Dohoda o spolupráci 29.09.2016 Stiahnuť PDF
Jarmila Stanková zmluva o prenájme č.11/2016-P 03.12.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
Irena Mikulková zmluva o prenájme priestorov č.10/2016-P 10.12.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
Generali poisťovňa poistná zmluva č. 2405331518 22.10.2016 604.69 € Stiahnuť PDF
Generali poisťovňa poistná zmluvač.2405325798 13.10.2016 98.04 € Stiahnuť PDF
Jana Holbíková zmluva 9/2016-P 29.10.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
Samuel Holička zmluva 11/2016-T 01.10.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
ŠK Šoporňa-Rajčo Róbert zmluva 10/2016-T 01.10.2016 0.00 € Stiahnuť PDF
ŠK Šoporňa-Šmidák R. zmluva 9/2016-T 01.10.2016 0.00 € Stiahnuť PDF
ŠK Šoporňa-Paeddr. Kabát zmluva 8/2016-T 01.10.2016 0.00 € Stiahnuť PDF
Mgr. Anna Krivosudská zmluva 7/2016-T 01.10.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
Tomáš Krajča zmluva 6/2016-T 01.10.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
Hasičský zbor-Urbaník R. zmluva 5/2016-T 01.10.2016 0.00 € Stiahnuť PDF
Juraj Hulina zmluva 4/2016 01.10.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
ŠK Šoporňa-Marek Ščípa zmluva 3/2016 01.10.2016 0.00 € Stiahnuť PDF
Marián Štrpka zmluva 2/2016-T 01.10.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
Mgr.Nikoleta Mikéciová zmluva 1/2016-T 01.10.2016 6.60/hod. € Stiahnuť PDF
Trimel, s. r. o. zmluva o dielo č.33/2016 01. 01. 2016 250 € Stiahnuť PDF
Slovak Telekom, a.s. zmluva o poskytovaní verejných služieb v 26. 04. 2016 77 € Stiahnuť PDF
Mária Rutová zmluva o prenájme ZŠ 21. 04. 2016 13 € Stiahnuť PDF
Mária Gálová zmluva o prenájme č. 6/2016-P 19. 04. 2016 13 € Stiahnuť PDF
DDS Tatrabanky Zamestnávateľská zmluva na DDS 14. 04. 2016 0 € Stiahnuť PDF
STABILITA,d.d.s. Zamestnávateľská zmluva na DDS 14. 04. 2016 0 € Stiahnuť PDF
NN Tatry -Sympatia, d.d.s. Zamestnávateľská zmluva d.d.s. 36080519T 11. 04. 2016 0 € Stiahnuť PDF
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 04. 04. 2016 0 € Stiahnuť PDF
Poľovnícke združenie Domovina zmluva o prenájme ZŠ 20. 02. 2016 166 € Stiahnuť PDF
MO MS zmluva o prenájme ZŠ č.4/2016 30. 01. 2016 166 € Stiahnuť PDF
Anton Dobiš zmluva o prenájme ZŠ 12. 03. 2016 6 € Stiahnuť PDF
ecol Trade, s.r.o., Nitra Zmluva o poskytovaní služieb 11. 01. 2016 0 € Stiahnuť PDF
Lipovský Pavel zmluva o prenájme ZŠ 16. 01. 2016 6 € Stiahnuť PDF
Krajčová Eva zmluva o prenájme ZŠ 06. 02. 2016 6 € Stiahnuť PDF
1