Dôležité oznamy:

Plán práce na mesiac október

 1.10.

 Začiatok krúžkovej činnosti

 ved. krúžkov
 3.10. - 7.10.

 Zber papiera

 Podľa harmonogramu
 7.10.

 " Októbrová dyňa"             

   - dyne sa budú inštalovať

 
 8.10.  od 10.00 do 17.00  Výstava spojená s hodnotením

 p. uč. Kollárová

 p. uč. Búranová

 p. uč. Šajbidorová

 p. uč. Blahová

 11.10.

 Fotografovanie prvákov

  (podľa záujmu)

 tr. uč. I. A a I. B
 12.10.

 Účelové cvičenie a DH

 tr. učitelia
 20.10.

 Dravci a sovy o 10.00

 I. aj II. stupeň -  2 €

 p. uč., ktorí práve učia

 v príslušnej triede

 21.10.  Imatrikulácie prvákov o 10:00

 p. uč. Matišíková

 p. uč. Šajbidorová

 

 Projekt " Záložka spája školy"

 p. uč. Búranová

 28.10. - 31.10.

 (vrátane)

 Jesenné prázdniny

 

                                     Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách 2.11.2016