Dôležité oznam:

Vytvárame novú stránku školy, kde bude viac funkcií ako napríklad aj elektronická žiacka knižka. Na stránke sa stále pracuje. Na prezeranie zatiaľ zapracovaných údajov si  kliknite na : Nová stránka

 

 

                  Plenárne rodičovské združenie

 

 

                                  Škola v prírode

Predpokladený príchod žiakov zo školy v prírode bude dňa 14.6.2019 v čase od 12.00 do 12.30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vianočné trhy v našej škole sa  budú konať dňa 14.12. 2018 so začiatkom o 12.00 hod. a potrvajú do 16.30 hod.

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa oznamuje rodičom detí navštevujúcich MŠ,

že na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante bude

                                        v dňoch od 5. 12. 2018 do 7. 12. 2018

                                                 prerušená prevádzka MŠ

 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa z dôvodu vysokej chorobnosti detí.      

Prevádzka  MŠ bude riadne pokračovať  od 10. 12. 2018

 

 

 

 

 

                       Testovanie piatakov

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Šoporňa poskytuje podľa zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 ods. 5, v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ č. 231/2009 Z.z. v znení Vyhlášky MŠVVaŠ č. 518/2010, podľa § 3 ods. 10 na deň 21. novembra 2018  riaditeľské voľno z dôvodu Testovania žiakov 5.ročníka.

Riaditeľské voľno neplatí pre zamestnancov školy.

 

 

 

 

                                  O Z N A M

  V mene žiakov ZŠ s MŠ Šoporňa prosíme rodičov a priateľov školy,

                         aby zahlasovali za našu školu v súťaži  

                                          školská technika. 

                                                             (klikni na školská technika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka  Základnej  školy s materskou školou Šoporňa  PaedDr. Eva Kabrhelová Vám oznamuje,

že  dňa  21.03.2018  bude žiakom školy poskytnuté riaditeľské voľno podľa zákona  č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 ods. 5, v súlade

s Vyhláškou  MŠVV  a  Š č. 231/2009  v  znení  Vyhlášky  MŠŠV  a  Š č. 518/2010,  podľa § 3 ods. 10

z dôvodu bezproblémového Testovania 9-2018.

 

 

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu  zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 dovoľujeme si oznámiť rodičom a žiakom ZŠ, že na základe odporúčania RÚVZ Galanta z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení v základnej škole od 20.2.2018 do 23.2.2018 prerušujeme výchovno - vzdelávací proces.

Vyučovanie sa začne 26.2.2018.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa oznamuje rodičom žiakov základnej školy, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov  môže byť  základná škola od 20. 2.2018  t.j. v utorok zatvorená. Presná informácia o zatvorení základnej školy bude rodičom a žiakom podaná 19.2.2018 t. j. v pondelok, kedy bude prebiehať riadne vyučovanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú školu, že v zmysle čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31.10.2005 bude od 7.2.2018 do 9.2.2018 PRERUŠENÁ PREVÁDZKA MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

Prevádzka MŠ bude riadne pokračovať 12.2.2018.

 

 

 

 

 

 

Oznam o rodičovskom združení

Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2017 v čase od 14.00  do 16.30 hod. v triedach formou konzultácií.