Dôležité oznamy:

Riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa oznamuje rodičom žiakov základnej školy, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov  môže byť  základná škola od 20. 2.2018  t.j. v utorok zatvorená. Presná informácia o zatvorení základnej školy bude rodičom a žiakom podaná 19.2.2018 t. j. v pondelok, kedy bude prebiehať riadne vyučovanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú školu, že v zmysle čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31.10.2005 bude od 7.2.2018 do 9.2.2018 PRERUŠENÁ PREVÁDZKA MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

Prevádzka MŠ bude riadne pokračovať 12.2.2018.

 

 

 

 

 

 

Oznam o rodičovskom združení

Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2017 v čase od 14.00  do 16.30 hod. v triedach formou konzultácií.