Vedúci záujmového krúžku Názov záujmového útvaru
Dana Huláková, PaedDr. Važinečka
Katarína Búranová, Mgr.  Važinka
Jana Blahová, Mgr.  Cvičenia zo SJL pre 9. roč.
Zuzana Sedláčková, Mgr. Cvičenia z MAT pre 9. roč.
Renáta Matišíková, Mgr. Vybíjaná pre mladších žiakov
Ibrahim Ghanwi, Mgr., Ing., CSc. Praktické cvičenia z ANJ pre 8. roč.
Ibrahim Ghanwi, Mgr., Ing., CSc Praktické cvičenia z ANJ pre 9.roč.
Miloš Kabát, PaedDr. Športové aktivity pre II. st. 
Rastislav Urbaník Hasičský krúžok
Mária Jeremiasová, Mgr. Šikovníček I.
Mária Jeremiasová, Mgr. Šikovníček II.
Ľudovít Lipovský Hádzaná