Vedenie školy

PaedDr. Eva Kabrhelová - riaditeľka školy
Mgr. Mária Jeremiasová - zástupkyňa ZŠ
Zuzana Juríčková - zástupkyňa MŠ

 

Zamestnanci školy

Učitelia 1. stupňa

Mgr. Jana Hanusová - pedagóg - materská dovolenka
Mgr. Elena Holbíková - pedagóg
PaedDr. Dana Huláková - pedagóg
Mgr. Dana Jašková - pedagóg
Mgr. Silvia Jacková - pedagóg
Mgr. Lívia Hanusová - pedagóg, špeciálny pedagóg
Mgr. Viera Kremzová - pedagóg
Mgr. Nikoleta Mikéciová - pedagóg
Mgr. Katarína Plešová - pedagóg
Monika Kubánová - asistent učiteľa
 

 

 
 

Učitelia 2. stupňa

Mgr. Jana Blahová - pedagóg
Mgr. Katarína Búranová - pedagóg
Mgr. Simona Gašparovičová - pedagóg       
Mgr. Ing. Ibrahim Ghanwi, CSc - pedagóg
Mgr. Tatiana Hlinková - pedagóg
Mgr. Anna Hoštáková - pedagóg
Mgr. Mária Jeremiasová - pedagóg
PaedDr. Miloš Kabát - pedagóg
PaedDr. Eva Kabrhelová - pedagóg
Mgr. Jana Kormanová - pedagóg
Mgr. Henrieta Lehocká - pedagóg - materská dovolenka
Ing. Renata Matišíková - pedagóg

Mgr. Zuzana Sedláčková - pedagóg

Mgr. Mário Stehlík- pedagóg - katechét
Mgr. Zuzana Šajbidorová - pedagóg  
Ing. Marta Ščípová - pedagóg  

Mgr. Michaela Šimonová - pedagóg

 

 

Školská jedáleň

Gabriela Holubanská - hlavná kuchárka
Irena Petríková - hlavná kuchárka
Sylvia Gálová - referentka ŠJ
Ľubica Sládková - pom. kuchárka

Simona Richterová - hlavná kuchárka

Anna Cicáková - pomocná kuchárka

 

Učitelia v materskej škole

Mgr. Michaela Fajnorová - pedagóg- materská dovolenka
Ľudmila Töröková - pedagóg
Zuzana Juríčková - zástupkyňa MŠ
Mária Tóthová - pedagóg
Jana Rojková - pedagóg
Mgr. Marta Šmátralová - pedagóg
Hana Fidlérová - pedagóg
Bc. Adriana Čerňanová - pedagóg - materská dovolenka
Bc. Jozefína Drengubiaková - pedagóg

Bc. Petra Fidlérová - pedagóg

Ingrid Poláková - pedagóg


Margareta Koniariková - pedagóg

 

Vychovávatelia Školského klubu detí

Mgr. Ľudmila Ferencová - vychovávateľka
Ľudovíta Ďurišová - vychovávateľka

Helena Rajčová - vychovávateľka

Veronika Dianová - vychovávateľka

 

Ekonomický úsek

Erika Belková - mzdová účtovníčka
Oľga Kovaľová - ekonomická účtovníčka

 

Upratovačky

Marta Blahová - upratovačka
Zuzana Cicáková - upratovačka
Jarmila Forrová - upratovačka
Ružena Ščípová - upratovačka
Anna Ševčíková - upratovačka
Miroslava Blahová - upratovačka

 

Vrátnička

Zdena Búranova

 

Školník - údržbár

Miroslav Marko