Lvvk

Od 18.januára do 23.januára 2015 - 34 žiakov spoločne s učiteľmi absolvovalo LVVK v Meadri Sky park Oravice.