Čaro slova

26.februára sa konalo v galérii školy školské kolo súťaže ČARO SLOVA – v prednese poézie a prózy. Najlepší v kategóriách budú školu reprezentovať v okresnej súťaži.