Súťaž v strelbe zo vzduchovky

24.marca 2015 pán učiteľ Kabát zorganizoval pre žiakov II. stupňa súťaž v strelbe zo vzduchovky. Akcia sa stretla u žiakov so záujmom. Najlepší jednotlivci boli odmenení diplomom a sladkosťou.