Plavecký výcvik

Od 14. apríla do 17.apríla sa žiaci piateho ročníka zúčastnili povinného plaveckého výcviku v plavárni Dusla Šaľa. Žiaci prešli plaveckou rozcvičkou, učili sa rôzne plavecké štýly, ponáranie. Posledný deň výcviku bol venovaný súťažiam v plávaní , v love pukov na čas, v skoku do vody. Najlepší boli odmenení plaveckým diplomom a sladkosťou.