Zaslúžilá pani učiteľka

10 apríla 2015 sme slávnostne pri príležitosti životného jubilea ocenili plaketou J.A. Komenského za celoživotnú prácu v školstve pani učiteľku Mgr. Máriu Gálovú.