Stavanie mája

30.apríla si pre nás žiaci deviateho ročníka spolu s tr. učiteľmi pripravili stavanie „mája“ s kultúrnym programom.