Vystúpenie šermiarov

25.mája sme žiakom v rámci spoznávania histórie našej vlasti sprostredkovali vystúpenie šermiarov. Žiakom bol podaný výklad o stredovekých zbraniach s názornými ukážkami boja . V závere dostali žiaci možnosť vyskúšať si oblečenie, prilby, železné vojenské košele a poťažkať si meče, kopije.