Ďeň športových aktivít

19. mája učiteľky I. stupňa zorganizovali pre žiakov I. stupňa na školskom dvore deň športových aktivít.