26.01. Zápis

Posledná januárová nedeľa / 26.01.2014 / už tradične v našej skole patrí zápisu detí do 1. ročníka. V tento deň zapisovali dve p. učiteľky a v štyroch triedach sa u detí testovala školská zrelosť. Rodičia si mali možnosť prezrieť triedy I. stupňa, zakúpiť budúcim prvákom školské pomôcky . Ako pamiatku na slávnostný deň dostali deti malý sladký darček a sponzorskú drobnosť.
V tento deň sa konal zápis i v materskej škole. Detičky mali možnosť sa v triede pohrať a rodičia prezrieť si priestory.