Multimediálne vystúpenie

28.1.2014 sme žiakom v spolupráci so spoločnosťou pre vedu a vzdelávanie Astronyx pripravili multimediálne vystúpenie. Žiaci I. stupňa si oprášili vedomosti v predmete prírodoveda v predstavení ROZPRÁVKA Z LESA. Dozvedeli sa nové informácie a lesnom spoločenstve a jeho živočíchoch. Na žiakov II. stupňa čakal STRATENÝ SVET FYZIKÁLNYCH EXPERIMENTOV. Žiaci priamo na javisku pozorovali pokusy a boli im demonštrované základné fyzikálne javy.