Veselo s pesničkami

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy ČARO SLOVA sa konalo na škole v dňoch od 4.3. do 5.3.2014.
4.3. sa predstavili recitátori z I. stupňa a 5.3. zas skúsení druhostupniari. Najlepší postúpia do okresného kola tejto súťaže.