Rozprávky

V týždni od 24.3. do 28.3.2014 sa žiaci mali možnosť premeniť na postavy z rozprávok. Navštívili nás PIPI a PEPEK, Červená čiapočka a trpaslíci, princezné a Spider man. Záver týždňa bol venovaný nášmu novému LOGU – múdrej Zemeguľke.

Za nákup a výrobu školských tričiek s LOGOM patrí od nás všetkých veľké POĎAKOVANIE Rodičovskému združeniu.