MDD

Posledný májový piatok patril v škole žiakom. Od 8:00hod. sa žiaci schádzali v triedach, kde im bolo odovzdané ovocie, napolitánka a párok v rožku, ktoré im venovali sponzori školy. Od 10:00hod. žiaci vybehli na školský dvor a futbalový štadión, kde absolvovali športové a netradičné hry.

Keďže nám počasie neprialo a bolo chladno, žiaci zavŕšili svoj sviatok hrami v triedach. V tento deň skupina žiakov s p. u. Šimonovou absolvovala návštevu DSS Štrkovec – tvorivé dielne Deň KVETOV.