Výstava ovocia a zeleniny

V piatok 12. septembra triedni učitelia spolu so žiakmi nainštalovali školskú expozíciu výstavy OVOCIA a ZELENINY. Výstava bola súčasne sprístupnená širokej verejnosti v rámci Výstavy OVOCIA a ZELENINY , ktorú organizovala miestna organizácia záhradkárov pod vedením p. Kochana. Žiacka výstava bola veľmi bohatá o zaujímavé exponáty a poďakovanie patrí i rodičom, starým rodičom , ktorí touto formou predstavili svoje pestovateľské zručnosti. Ďakujeme