Požiar

Ako dopadol náš zber papiera... Od 22. septembra do 26 septembra sme v našej škole zorganizovali zber papiera. Žiaci školy i deti z materskej školy zbierali papier počas celého leta , prinášali ho od starých rodičov, susedov. Vozili nám ho rodičia, ale i deti na kárach či bicykloch. Tešili sa a triedy medzi sebou súťažili kto bude mať najviac kíl papiera a v zbere zvíťazí. Ale.......

V sobotné ráno 27.septembra sa všetko rozplynulo...k oblohe stúpal kúdol dymu. Kontajner otvárali hasiči, voda hasila a dusila . Cigareta alebo pyrotechnika. Ktosi si potreboval niečo dokazovať ? Čo je to za človeka? Čo tým sledoval?

Znevážil prácu rodičov, detí, žiakov a aj dozorkonajúcich učiteľov či detí, ktoré pomáhali na zbere.

Je smutné , že aj takýto človek či skupina ľudí sa schovávajú medzi slušnými ľuďmi v Šoporni...