Jeseň sa nám sfarbuje do zlata

Jeseň sa nám sfarbuje do zlata a ľudia sa pomaly pripravujú na príchod najkrajších sviatkov roka, sviatkov dobra, spolupatričnosti , rodiny. Na mesiace október a november sme si pripravili pre kamarátov akciu JESENNÝ SKUTOK PRIATEĽSTVA – žiaci spolu s triednym učiteľom rozdávali dobro a pripravili pre ostatných žiakov aktivitu, ktorou dali vedieť ostatným žiakom , že sú tu pre nich , že im pomôžu a že sme všetci kamaráti.
a tu sú SKUTKY našich priateľstiev...
1.A - divadielko Pod hríbom pre žiakov I. stupňa
1.B - jablkový deň a pozvanie ž.1.A na jablkové maškrtenie
2.A -zdravé pohostenie pre ž. 2. ročníka
2.B -zdravé pohostenie s darčekom v podobe záložky pre ž.2.ročníka
3.A - pomohli vyložiť stoličky a umytie tabule v triede 3.B
3.B – učili sme protidrogovú pieseň 1.B
4.A - vyumývanie školskej tabule ž. 4.B
4.B - zbierka plastových vrchnákov pre ťažko chorého Tobiasa
5.A - hry pre žiakov ŠKD – súťaže
5.B - hry pre žiakov ŠKD - hádanky
6.A - žiaci sa zmenili na duchov a v tejto podobe si pozvali v rámci jesenného skutku priateľstva žiakov 1.A na strašidelné hry priateľstva.
6.B– žiaci sa zmenili na duchov a v tejto podobe si pozvali v rámci jesenného skutku priateľstva žiakov 1.A na strašidelné hry priateľstva.
7.A - súťaž vo vymaľovávaní pre ž. 2.A
7.B - rozprávky O vybraných slovách pre žiakov 3.A
8.A - vykladanie a skladane stoličiek počas troch dní v triedach 1. ročníkov
9.A - priateľský zápas pre ž. 5. ročníka vo futbale
9.B - úprava hrobu pánu Dubrovskému a Grilovi