18.12. - Vianočný florbalový turnaj

18.12 vo štvrtok pán učiteľ Kabát zorganizoval už tradičný turnaj O pohár riaditeľky školy vo florbale.
Turnaju sa zúčastnili žiaci II. stupňa. Najlepší v kategórii boli odmenení diplomom, získali putovný pohár a drobné sladkosti.