Objednávky 2014 | Stránka 1
Ev.č.Dátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
191 29. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Čistiace prostriedky 0 €
190 29. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Kancelárske potreby 0 €
189 16. 12. 2014 Blaho Miloš Kúrenie a vodoinštalačné práce 1089 €
188 16. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Školské pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia 0 €
187 15. 12. 2014 BARIBAL, s.r.o. Hračky a interiérové vybavenie do MŠ 2115 €
186 15. 12. 2014 SOFT -GL s.r.o. Ročná aktualizácia ŠJ4 na rok 2015 0 €
185 08. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Školské pomôcky - vzdelávacie poukazy 326 €
184 03. 12. 2014 ŠEVT a.s. Školské tlačivá 0 €
183 22. 10. 2014 MEGGY s. r. o. Čistiace prostriedky 0 €
182 16. 10. 2014 infoera s.r.o. Kancelárske potreby 0 €
181 16. 10. 2014 infoera s.r.o. Tonery 0 €
180 13. 10. 2014 LAKMA Slovenská republika s. r. o. Umývacie prostriedky do umývačky riadu v ŠJ 236 €
179 12. 09. 2014 Firma KOSIK - siete s. r. o. Volejbalová sieť 45 €
178 10. 09. 2014 Slovenská pošta, a. s. Poštové peňažné poukazy U 0 €
176 02. 07. 2014 INSGRAF s. r. o. Školské pomôcky, edukačný materiál do MŠ 1588 €
175 02. 07. 2014 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI Kuchynský riad do MŠ 323 €
174 17. 06. 2014 IRP - DDD, s. r. o. Dezinsekcia hmyzu 0 €
173 02. 06. 2014 Slovenská pošta, a. s. Predplatné časopisu Vychovávateľ + Predškolská výchova 9 €
172 31. 05. 2014 ELVYT spol. s r.o. 6-mesačná odborná prehliadka výťahu MB 100 56 €
171 28. 05. 2014 ProDES, s. r. o. Soľ tabletová 25 kg do konvektomatu ŠJ 24 €
170 02. 05. 2014 ŠEVT a.s. Obaly z PVC a žiacke knižky 181 €
169 02. 05. 2014 MEGGY s. r. o. Školské pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 1503 €
168 15. 04. 2014 Nyári Ján Demontážne práce starej kotolne 0 €
167 14. 04. 2014 MEGGY s. r. o. Čistiace prostriedky 0 €
166 14. 04. 2014 Firma KOSIK - siete s. r. o. Futbalové siete 68 €
165 07. 04. 2014 AJ Produkty a. s. Nástenky 883 €
164 07. 04. 2014 Firma KOSIK - siete s. r. o. Medaile a stuhy 56 €
163 07. 03. 2014 GST Consulting, s. r. o. Nerezové gastronádoby 488 €
162 12. 02. 2014 MUSICA LITURGIA, s r. o. Predplatné časopisu "PÁN UČITEĽ" 9 €
161 11. 02. 2014 MEGGY s. r. o. Kancelárske potreby 0 €
160 06. 02. 2014 TFA SK, s. r. o. Revízia váh v ŠJ 0 €
159 04. 02. 2014 RM Gastro - JAZ s. r. o. Oprava umývačky riadu v ŠJ 0 €
158 04. 02. 2014 Datakabinet s. r. o. Ročný prístup k vzdelávacím materiálom a dátam 399 €
157 27. 01. 2014 Firma KOSIK - siete s. r. o. Telovýchovné náčinie 607 €
191 29. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Čistiace prostriedky 0 €
1 2