Faktúry 2014 | Stránka 1
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
1789 31. 12. 2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Dodávka vody 12/2014 267,02 €
1783 31. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie - nedoplatok za rok 2014 39,85 €
1779 31. 12. 2014 RIO - IPO, spol. s r.o. Pranie a žehlenie obrusov 28,86 €
1778 29. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Čistiace prostriedky 500,00 €
1777 29. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Kancelárske potreby 500,01 €
1776 23. 12. 2014 Blaho Miloš Kúrenie a vodoinštalačné práce 1089,8 €
1775 17. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Školské pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia 820,00 €
1774 16. 12. 2014 BARIBAL, s.r.o. Hračky a interiérové vybavenie do MŠ 2123,60 €
1773 11. 12. 2014 MEGGY s. r. o. Školské potreby - vzdelávacie poukazy 326,00 €
1772 08. 12. 2014 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 35,33 €
1771 08. 12. 2014 Ing. Ladislav Bilik - ABP Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2014 99,00 €
1770 03. 12. 2014 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 11/2014 63,44 €
1769 30. 10. 2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Vodné 11/2014 267,02 €
1768 03. 12. 2014 Slovenská pošta, a. s. Predplatné časopisov Predškolská výchova + Vychovávateľ 16,20 €
1767 04. 12. 2014 Trimel, s. r. o. Aktualizácia IS SAMO 2014 - RIS.SAM 180,00 €
1766 04. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie 11/2014 1322,24 €
1765 01. 12. 2014 KOOR, s.r.o., Bratislava Dodávka tepla 12/2014 3843,76 €
1764 28. 11. 2014 ELVYT spol. s r.o. Revízia výťahu v ŠJ 56,80 €
1763 01. 12. 2014 infoera s.r.o. Mesačný paušál za IT služby 11/2014 216,00 €
1762 02. 12. 2014 ALATERE, s. r. o. Zber, odvoz, triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 140,40 €
1761 24. 11. 2014 Mladý záchranár, o.z. Časopis Mladý Záchranár 15 9,90 €
1760 13. 11. 2014 KOMENSKY, s.r.o. Služby virtuálnej knižnice na rok 2015 165,60 €
1759 20. 12. 2014 Vančo Štefan tovar šj 138,48 €
1758 15. 12. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 95,84 €
1757 16. 12. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 103,38 €
1756 16. 12. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 11,40 €
1755 17. 12. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 65,34 €
1754 17. 12. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 121,16 €
1753 19. 12. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 255,54 €
1752 10. 12. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 76,51 €
1751 12. 12. 2014 Súkeník tovar šj 62,03 €
1750 12. 12. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 112,14 €
1749 10. 12. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 153,01 €
1748 15. 12. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 50,59 €
1747 16. 12. 2014 Deák spol. s r.o. tovar šj 259,78 €