Faktúry 2015 | Stránka 1
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2397 17. 12. 2015 ŠEVT a.s. tlačivá pre MŠ 80,20 €
2396 31. 12. 2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. vodné za 12/15 243,70 €
2393 18. 12. 2015 RAABE, nakladateľstvo leteratúra pre MŠ-predškoláci 90,68 €
2391 16. 12. 2015 Trimel, s. r. o. IS SAMO 120 €
2389 21. 12. 2015 Wolters Kluwer s.r.o. účtovníctvo ROPO a obcí 75 €
2386 21. 12. 2015 Jaroslav Tóth radiátory 10ks +ventily 964 €
2385 21. 12. 2015 Simona Korcová - Železiarstvo drát, pletivo 115,04 €
2384 21. 12. 2015 Martinkovič Jozef maľovanie triedy MŠ 720,2 €
2383 17. 12. 2015 MEGGY s. r. o. kancel.potreby 574,15 €
2382 18. 12. 2015 Sportisimo lyže a palice 401,8 €
2381 17. 12. 2015 MEGGY s. r. o. toal.paier 61,6 €
2380 16. 12. 2015 Technol, Nedožery-Brezany likvidácia chem.odpadu z laboratória 1044 €
2379 17. 12. 2015 Michal Knotek PANDA MK Kopírka Konica Minolta 999 €
2378 13. 12. 2015 Ing. Ladislav Bilik - ABP BOZP 4.Q 208,2 €
2377 17. 12. 2015 Michal Knotek PANDA MK tonery Konica 178 €
2376 08. 12. 2015 Slovak Telekom, a.s. učet za telefón 35,18 €
2374 15. 12. 2015 Simona Korcová - Železiarstvo udrž.materiál na WC, batérie a umýv. sifóny 185,7 €
2373 11. 12. 2015 MEGGY s. r. o. SZN uč. pomôcky 565 €
2372 13. 12. 2015 Dárius Körösi IT služby 225 €
2371 11. 12. 2015 ALATERE, s. r. o. odvoz kuch.odpadu 122,85 €
2370 14. 12. 2015 SOFT -GL s.r.o. aktualizácia a servis programu ŠJ4 39,24 €
2369 11. 12. 2015 Simona Korcová - Železiarstvo žiarovky úsporné 929,88 €
2368 08. 12. 2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. voda11/15 279,98 €
2367 03. 12. 2015 Mladý záchranár, o.z. časopis Mladý záchranár 9,90 €
2366 08. 12. 2015 Advokátska kancelária Mgr. Slavomír Trnkócy pracov. problematika a odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií,pojedn. vo veci Mgr.Vlčeka 1082,28 €
2365 02. 12. 2015 Slovak Telekom, a.s. telefóny za november 106,43 €
2364 04. 12. 2015 ZSE Energia, a.s. elektrina za november- vyúčtovanie 1348,21 €
2363 01. 12. 2015 KOOR, s.r.o., Bratislava uhrada za teplo- december 3843,76 €
2362 30. 11. 2015 ELVYT spol. s r.o. prehliadky výťahu-povinná poloročná - ŠJ 56,80 €
2361 01. 12. 2015 S.L.-Gastro oprava el.panvy v ŠJ 50,88 €
2360 02. 12. 2015 ALATERE, s. r. o. odvoz odpadu zo ŠJ 140,40 €
2359 18. 11. 2015 KOMENSKY, s.r.o. virtuálna knižnica 198,72 €
2358 23. 11. 2015 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. poistenie majetku budovy 828 €
2357 19. 11. 2015 MEGGY s. r. o. valec Ecodata DR-2100 pre Broth- pre MŠ 45 €
2356 18. 11. 2015 Slovenská pošta, a. s. časopis vychovávateľstvo a predškolská výchova na r. 2016 16,20 €